Bejelentkezés

Logó

Adja meg e-mail címét és jelszavát!


Mégse

Jelszó megváltoztatása

Bejelentkezési segédlet

Kérjük, itt adja meg e-mail címét, hogy el tudjuk küldeni a szükséges linket, mellyel jelszava megadása nélkül, rögtön bejelentkezhet weboldalunkra!Mégse

Kereső

 Dokumentumok közt nem keres!


Bemutatkozás
About us


Profilom

Profil szerkesztése Jelszó módosítása

Kijelentkezés

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára

 

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára

Az október-novemberi vizsgaidőszakban iskolánk NEM szervez érettségi vizsgát.

Tanulóink valamely vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában adhatják le a jelentkezésüket.  Az október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező középiskolák listája itt megtekinthető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020oszi_vizsgaidoszak/vizsgaszervezesre_kijelolt_kozepiskolak. A budapesti és a pest megyei vizsgát szervező középiskolák listáját a tanulmányi iroda hirdetőtábláján is kifüggesztjük. A jelentkezési lap beszerezhető:

  • az osztályfőnöktől,
  • a tanulmányi irodán,
  • a vizsgaszervezésre kijelölt iskolákban.

A jelentkezés határideje az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5. – mivel ez a határidő 2020-ban szombati napra esik – 2020-ban szeptember 7.(hétfő) az érettségi jelentkezési határidő. A jelentkezési laphoz iskolalátogatási igazolást és a középiskolai bizonyítvány másolatát is melléleni kell.

Fontos a jelentkezési határidő betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni. Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni NEM lehet.

Mely vizsgatárgyakból lehet vizsgára jelentkezni?

a)         idegen nyelvek és informatika: 10. évfolyam és attól magasabb évfolyamokon (leghamarabb a 10. évf. tavaszi vizsgaidőszakában)

b)         olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyek tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév (10. évf.) május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.

Osztályozó vizsgák

Aki jelentkezett tavasszal osztályozó vizsgára, nem kell új kérelmet leadnia.

Aki nem jelentkezett osztályozó vizsgára tavasszal, most viszont szeretne, kérelmet kell leadnia az igazgatói titkárságon (osztályfőnöktől kell kérni).

Az osztályozó vizsgákat 2020. szeptember 21-25. között szervezzük meg. A felkészüléssel kapcsolatos kérdésekkel a szaktanárt kell megkeresni.

Igazolás

Előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a vizsgaszabályzat előírásai szerint amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik előrehozott érettségi vizsgára, amellyel tanulói jogviszonyban áll, igazolnia kell a vizsgára bocsátás feltételeinek való megfelelést. Az igazolást a szeptember 21-25-i hétre tervezett osztályozó vizsgák teljesítése után haladéktalanul el kell juttatni a jelentkezést fogadó intézményhez. Az igazolás hiányában a vizsgázó az érettségi vizsgát nem kezdheti meg!

Az emelt szintű vizsgák

Az emelt szinten választható vizsgatárgyak listájáról a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi menüpontban lehet tájékozódni. Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat. A vizsgák időpontja Az érettségi vizsgák időpontját a tanév rendje miniszteri rendelt határozza meg. Az aktuális vizsgaidőszak rendjéről a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Aktuális vizsgaidőszak menüpontban lehet tájékozódni.  Fontos megjegyezni, hogy az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. Ez tehát az jelenti, hogy 2 olyan vizsgatárgyakból, amelyeknek ugyanazon a vizsganapon, ugyanazon időpontban kezdődik az írásbeli vizsgája, ugyanazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni.

A szóbeli vizsgák időszakán belül az emelt szintű vizsgák esetében a területileg illetékes kormányhivatal végzi el a vizsgázók beosztását és tájékoztatja a beosztásról a jelentkezőket. A középszintű szóbeli vizsgák beosztását az az intézmény végzi, ahol a vizsgázó a jelentkezését benyújtotta, így tájékoztatás is itt kérhető.

Vizsgakövetelmények, általános információk

A felkészülésben segítséget jelent, hogy valamennyi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása megtalálható az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok). A vizsgakövetelmények tartalmazzák a teljes közép- és emelt szintű követelményrendszert. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok, a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetik mindkét szinten. A szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információk vizsgatárgyanként különböznek, az egyes vizsgatárgyak esetében a nyilvánosságra hozható információkat a vizsgát szervező intézménynek legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt nyilvánosságra kell hoznia. Ha a vizsgázó egy kormányhivatalban jelentkezik középszintű érettségi vizsgára, vagy bármelyik vizsgát szervező intézményben emelt szintű érettségi vizsgára, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezért ezekre a szóbeli vizsgákra vonatkozóan a nyilvánosságra hozható információk az Oktatási Hivatal honlapján lesznek megtalálhatók, legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

Az érettségi vizsga részletes követelményei mellett a felkészülésben további segítség lehet, hogy az Oktatási Hivatal honlapján minden vizsgaidőszakban megjelentet néhány segédanyagot. Ezek az anyagok a Hivatal honlapján (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok) megtalálható korábbi vizsgaidőszakok írásbeli feladataival együtt segítik a vizsgára készülők munkáját.

Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni.

 

Békési László

oktatási igazgatóhelyettes