Bejelentkezés

Logó

Adja meg e-mail címét és jelszavát!


Mégse

Jelszó megváltoztatása

Bejelentkezési segédlet

Kérjük, itt adja meg e-mail címét, hogy el tudjuk küldeni a szükséges linket, mellyel jelszava megadása nélkül, rögtön bejelentkezhet weboldalunkra!Mégse

Kereső

 Dokumentumok közt nem keres!


Bemutatkozás
About us


Profilom

Profil szerkesztése Jelszó módosítása

Kijelentkezés

Tankönyvtámogatás igénylés

 

Tájékoztató az iskolai tankönyvellátáshoz kapcsolódó tankönyvtámogatásról

 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény szabályozza az iskolai tankönyvellátás és a tanulói tankönyvtámogatás rendjét.

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletben foglaltak alapján biztosított normatív kedvezményt igényelhet a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő mindazon 10., 11. és 12. évfolyamos tanuló, aki

 • tartósan beteg, (szakorvosi igazolás vagy emelt családi pótlék igazolása)*
 • szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja)
 • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, (a megállapított családi pótlék igazolja)1
 • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, (a megállapított családi pótlék igazolja)1
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. (erről szóló határozat igazolja)

 

Az egy tanuló jutó tankönyvtámogatás összegét minden évben az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A kedvezmények iránti igényt a kiskorú tanuló szülője, illetve a nagykorú tanuló igénylőlap felhasználásával jelentheti be iskolánkban.

Iskolánkban a 2019/2020. tanévre vonatkozó igény bejelentési határideje: 2019. június 30. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, illetve a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.

A tanuló/szülő az igénylőlapon nyilatkozik arról is, hogy

 • a tankönyvtámogatás összeghatáráig veszi igénybe a támogatást, vagy
 • a tankönyvcsomagot ingyenesen az iskola könyvtárából való kölcsönzés útján kéri.
  A könyvtárból használatba vett tankönyve(ke)t a tanuló mindaddig használhatja, amíg az adott tantárgyat az iskolában tanulja, illetve érettségi tantárgy esetén az érettségi vizsgáig.
   

A tankönyvtámogatási igénylőlap letölthető iskolánk honlapjáról. A szülő/tanuló által kitöltött igénylőlaphoz csatolni kell a jogosultság igazolására szolgáló hivatalos dokumentumot.

Az igénylés benyújtásának helye: iskolánk tanulmányi irodája, Fodor Lajosné tankönyvfelelős.

 

A tankönyvtámogatási igénylőlap  letöltés >>

 

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás történhet bérjegyzékkel, pénzintézeti számlakivonattal, postai igazolószelvénnyel.