Bejelentkezés

Logó

Adja meg e-mail címét és jelszavát!


Mégse

Jelszó megváltoztatása

Bejelentkezési segédlet

Kérjük, itt adja meg e-mail címét, hogy el tudjuk küldeni a szükséges linket, mellyel jelszava megadása nélkül, rögtön bejelentkezhet weboldalunkra!Mégse

Kereső

 Dokumentumok közt nem keres!


Bemutatkozás
About us


Profilom

Profil szerkesztése Jelszó módosítása

Kijelentkezés

Szakmai könyvajánló

 

1. Turizmus és vendéglátó ismeretek

I. rész
dr. Fazekas Gergely - Földi Zsuzsanna - Szabó Zoltán - dr. Török Lajos

II. rész
dr. Behringer Zsuzsanna - Király László - Kiss Kornélia - Dr. Rátz Tamara-dr.Török Lajos

  Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2005

  Figyelemre méltó, újszerű szakmai könyvet ajánlunk a Tisztelt Olvasónak, melynek célja, hogy bemutassa a hazai turizmus szélesebb és szűkebb gazdasági környezetét, rendszerét és szabályozását.

  Az első rész a turizmus piaci környezetét elemzi, makroszinten a piacgazdaság felépítését, működését, mikroszinten pedig a vállalkozások feltételeit, számvitelét, statisztikáját mutatja be. Természetesen a nemzetközi környezetet meghatározó   Európai Unió kérdésköre önálló fejezetben szerepel.

  A második részben a turizmus rendszerét, valamint annak elemeit mutatja be a kötet. A rendszer elméleti bemutatását naprakész adatok, elemzések, tanulmányok egészítik ki. Külön fejezet foglalkozik a vendéglátás, mint a turizmus domináns     alrendszerének kérdéskörével. A gazdálkodás elemzésének fejezete a szakma kis- és középvállalkozásainak gazdasági tervezésében és elemzésében nyújthat segítséget.

A kötet kiválóan használható oktatási célokra (érettségire való felkészülés, iskolai rendszerű és azon kívüli szakképzések, akkreditált képzések, felsőfokú képzések), de ugyanakkor érdekes olvasmány a szakmát ismerő, illetve az iránta érdeklődő olvasók számára is.

A könyv átfogó rendszeréből adódóan egységeit az egyes témákban szakértő egyetemi és középiskolai tanárok készítették.

3. Tourismus Die Welt I-II.

Richter Ágnes

 Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 1998-2000

 A könyv a német szakmai idegen nyelv témaköreit öleli fel a turizmus és a vendéglátás területén.

 A témakörök felépítése:

  •  a témákat feldolgozó szövegrész
  •  kiegészítés ("ha még többet szeretne tudni!")
  •  feladatok a szókincs és ismeretanyag alkalmazására, lexikai feladatok, nyelvtani feladatok

Az utolsó fejezetben található újságcikkek, szakkönyv- és prospektusrészletek részben feladatmegoldás, részben fordítás, illetve ismeretbővítés célját szolgálják.

A témakörök tárgyalásánál a szerző arra törekedett, hogy azok a szintnek és a célnak megfelelő lehető legszélesebb spektrumot mutassák - megkönnyítve ezáltal mind a kollégák, mind a tanulók munkáját - részben órai, részben önálló feldolgozásra.

4. Idegenforgalmi földrajz I

dr. Gucziné dr. Huszti Györgyi

 Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2003

 Egyre nagyobb jelentősége van az idegenforgalmi földrajz ismereteinek a turizmus alakulásában.

 A tankönyv I.-es kötete megismerteti az olvasót az alapfogalmakkal, majd hazánk általános és regionális idegenforgalmi földrajzát mutatja be.

 A II. kötetben válogatást találunk a világ turisztikailag jelentősebb területeiről, az európai országokról és az Európán kívüli területekről egyaránt.

 A könyv részletesen jellemez egy adott tájegységet. Az egyes anyagrészeket lezáró összefoglalás megkönnyíti a kérdések, feladatok megválaszolását, segíti a tananyag biztosabb elsajátítását. A megértést könnyebbé teszik és gyorsítják a tankönyvben szereplő ábrák is.

5. Etikett és a protokoll alapjai

Lőcsei Judit

 Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2006

 Az Etikett és a protokoll alapjai című kézikönyv tankönyv jelleggel íródott.

 Korhatár nélkül ajánlható minden, önmagával szemben igényes érdeklődőnek, aki szívesen összeveti saját ismereteit az európai kultúrkörben nemzetközileg elfogadott és igényelt viselkedési normákkal; akinek e normák készséggé  fejlesztéséhez motivációt ad a nemzetközi kapcsolatokban, illetve a magasabb szintű belföldi hivatalos kapcsolatokban való jártasság; akinek az illem, az etikett, protokoll szabályainak ismerete munkahelyi elvárás, hivatali kötelesség. Reméljük,  hogy e kézikönyv - az illem, az etikett, protokoll szabályainak ismeretén kívül - segítséget nyújt a harmonikus kapcsolatteremtéshez, s ahogy a francia illemtankönyveket címzik: "Le savoir vivre", azaz az "élni tudás" sikeréhez.

 

6. Rendezvényszervező Kézikönyv

Gyarmati Ildikó

 Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2001

 "A rendezvényszervezés és a protokoll nem választható el egymástól, ezért ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik napi munkájuk során különféle rendezvényeket szerveznek, vendégeket fogadnak.

 A gyakorlati példákkal, előzetes program és költségvetés elkészítésével sikeressé tehetik saját munkájukat.

 A szerző ezzel a könyvvel is hozzájárul ahhoz, hogy a vendéglátók ne csak kreatív és sokoldalúan képzett szakemberekké, hanem európai kultúrát tükröző, diplomáciai, állami, egyházi protokollszabályokat ismerő, kellemes társasági  emberekké, személyükben és magatartásukban az országimázs hordozóivá is váljanak."

 

7. Bevezetés a történelembe 9 (angol) - Introduction to world history 9.

Study guide to first year world history
Study guide to second year world history
Study guide to third year world history
Study guide to fourth year world history

Czuczor Sándor

      

 Szókratész Külgazdasági Akadémia, Balatonalmádi, 2004-2006

 A sorozat elsősorban a kéttannyelvű oktatásban tanulóknak és tanároknak készült azzal a céllal, hogy az angol nyelv gyakorlásán keresztül még érdekesebbé tegye a történelem tanulást/tanítást. Az emberiség fejlődésétől  kezdve a világháborúkig tárulnak fel a történelmi események, helyszínek az olvasó előtt. A szövegértést célirányos kérdések és feladatok teszik még hatékonyabbá.

 Az első kötet (9. számú) alapfogalmakkal ismerteti meg a diákokat, míg a további kötetekben már az ókori kultúrákról, a középkori történelemről, európai és amerikai forradalmakról stb. találunk bőséges ismeretanyagot.

 

Tankönyv megrendelő

A fent felsorolt és egyéb tankönyveink megrendelőlapja  Letöltés »